• +31 (0)641578480 NL / +32 (0)89-703455 BE
  • info@podopraktijkcoonen.nl

Kwaliteit van de behandeling door Registerpodoloog

Kwaliteitsregister LOOP/KABIZ

Een registerpodoloog is een voetspecialist die een intensieve opleiding heeft gevolgd om aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat te kunnen herkennen en te behandelen. Deze intensieve 4-jarige opleiding is een voorwaarde om zich te kunnen registreren bij Stichting LOOP, het orgaan dat toeziet op de kwaliteit van de opleiding en de podologische zorg. Zorgverzekeraars zijn steeds meer overtuigd van de werking van podologie. Daarom vergoeden de meeste verzekeraars geheel of gedeeltelijk het consult en de behandeling van een registerpodoloog. Op de link vergoedingen kunt u zelf bekijken welke vergoeding uw verzekeraar biedt.

Podologen mogen de beschermde titel 'Registerpodoloog' alleen voeren wanneer zij staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor de podologie.

Het kwaliteitsregister stelt hoge eisen aan het opleidingsniveau en de praktijkvoering van de individuele registerpodoloog. Deze eisen hebben betrekking op:

  • de opleiding tot registerpodoloog
  • aard van de verleende zorg
  • praktijkinrichting en materialen
  • hygiëne en milieu
  • werken volgens het beroepsprotocol
  • na- en bijscholingsverplichting en kwaliteitsbewaking hiervan

Alle geleverde zorg moet zichtbaar zijn via een zorgprotocol en een digitaal zorgdossier. Daarnaast wordt de praktijk regelmatig getoetst door leden van een visitatiecommissie en is er een klachtencommissie die eventuele klachten van cliënten behandelt.

Registratienummer LOOP: 201703746  

Registratienummer KABIZ: 8103478148

Logo_Stichting_Loop
logo_KABIZ_RGB_groot